Arkusz

Charakterystyka Norma Jednostka Minimalna wielkość

Gęstość

DIN 53479 g/cm3 1,9

Wytrzymałość na zginanie
bez obróbk /23 °C

DIN 53452 MPa 200

Udarność a n10 i a n15

DIN 53453 kJ/m2 187

Udarność po nacięciu k10

DIN 53453 kJ/m2 150
Wytrzymałość na rozciąganie sB DIN 53455 MPa 124
Wytrzymałość na ściskanie ódB
równolegle do warstw
DIN 53454 MPa 188
Wytrzymałość na ściskanie ódB
prostopadle do warstw
DIN EN
60893
MPa 200
Obciążenie rozwarstwienia DIN 53463 N 2290
E-Moduł gięcia DIN 53457 MPa 10570
Odporność
po 24 godzinnym przechowywaniu w wodzie / 23 °C
DIN 53482 Ω 7,1* 108
1-minutowy test napięcia, równolegle DIN 53481 kV 40
minutowy test napięcia, prostopadle DIN 53481 kV 34
Współczynnik rozproszenia tan d
- 50 HZ 96 h. 105 °C
- 1 MHZ 24 h w wodzie

Przenikalność er

DIN 53483
DIN 53483

DIN 53483

max.
max.

-

0,0092
0,0372

5
Wskaźnik prądów pełzających IEC 112 CTI 600
Korozja elektrolityczna DIN 53489 max. A/B 1,4
Odporność Arc DIN 53484   180 sec.
Przewodność cieplna DIN 52612 W/m*k 0,63
Współczynnik rozszerzalności liniowej VDE 0304/2 10-6/K 17
Maksymalna temperatura VDE 0304/2 °C 155
Palność UL 94   V0
Klasa izolacji IEC
Publ. 85
  F
Odporność na żar DIN 53459   2a
Wchłanianie wody – grubość 4 mm DIN 53495 mg 60